عاشقانه

مهلت بده لعنتی . . . .
قبول . . . . میروم . . .

فقط پایت را بردار تا غرورم را جمع کنم . . . .


برچسب‌ها: فیس بوک, عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392ساعت 22:54  توسط مدیران  | 


بغض میکنم از ترس روزهایی که سهم مان از هم فقط یک یادش بخیر ساده باشد . . . .


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392ساعت 22:53  توسط مدیران  | 

 بسته راهِ نفسم بغضُ و دِلم شعلهِ وَر است
 چون يتيمي كه بهِ او،
 فُحشِ پدر
 داده كسي...

 

++ آنلاين ...که ميشوي...دستم...به لکنت مي افتد...

++ سخت بود فراموش کردن کسی که با اوهمه چیز و همه کس را فراموش می‌کردم!

++ دلم، "دیوانهِ" بودن با تُو را می‌خواست...!


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392ساعت 2:36  توسط مدیران  | 

عــشـق ؛

زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست ..

کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن ..
...

خـــــدا ،

بـــــرای ِ بـــــشر ..

ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــد


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392ساعت 2:35  توسط مدیران  | 

خــــدایـــا

حواســــتــ هســــت؟؟؟؟

این روز هــــآ روزه ـی خیـــــلی از بنـــده هایــــت باطل استــــ

از بس صــــب تـــا غروبـــــ

خــــون دل میخـــــورند...برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم شهریور 1392ساعت 13:54  توسط مدیران  | 

یـﮧ موقعی هست که هی از خودت میپرسی 

اونم دلش برام تنگ میشـــﮧ یا نـــﮧ ؟! .. 

یا همینقد که دوســش دارم دوسم داره یا نـــﮧ .. 

یا اصن بهم فکر میکنــﮧ یا نـﮧ ؟؟ 

یـﮧ دفعـﮧ گوشیت زنگ میخوره .. 

وقتی عکسشو روی گوشـــــیت میبینی .... 

بـﮧ جواب همــﮧ سوالات میرسـی .. 

انگار بهترین لحظــــــﮧ دنیاسبرچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم شهریور 1392ساعت 13:43  توسط مدیران  | 

تـمـام نـتـهـاي زنـدگــي ام را نــواخـتـه ام

اسـتـاد!

اگـر نـيـايـي

ديـگـر مـوسـيـقـي نـخـواهـم نـواخـت...

بـرگـرد
برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم شهریور 1392ساعت 13:39  توسط مدیران  | 

اگـر او بـرای تـو سـاخـتـه شـده

مـن بـرای تـو ویـران شـدم

حـالا بـبـیـن

غـذای روزانـه ام شـده

فـریـاد هـایی کـه نـجـویـده قـورت مـیـدهـمبرچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم شهریور 1392ساعت 13:31  توسط مدیران  | 

میــگن دردهـا زود خــوب میـــشــن

راســـــــــــــــت نمیـگن...

بــابــات کــه ســرمو شکـــوند دو مــاه تــو گــچ بــــود،

داداشــت کـــه دم مدرســـه دســـتمو شکـــونــد

یـک مــاه تـــــو گــــــــچ بــــود،

ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی الـــــــــــــآن؟!...

نـــه ســرم تــــو گــچــه نــــه دســتم

ولـی دیــــروز کــه تــــــو دلمـــــــــــو شکـــوندی:

دلـــــــــــــــــــم شــــــــــکـســت...!

کمـــــــــــــرم شـــکــســــــت...!

حـــــــــــــالـــآ بـــرگـــــشتــــــــــی...

کـــــــــه دیـــگه دردهام خـــــــــــوب شــدنی نیـــست

حــالآ دیــــدی راســــت نمــــــــــــیگن...


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم شهریور 1392ساعت 2:13  توسط مدیران  | 

              گفتم بیا:گفت پاهایم یخ زده...

         سوختم به پایش گرم که شد

            رفت به سوی دیگری!!


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور 1392ساعت 13:55  توسط مدیران  | 

از تشیع جنازه میایم جایتان خالی. . .

دلم را با تمام آرزوهایم به گور برده ام
برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور 1392ساعت 13:50  توسط مدیران  | 

شعر ماندگار

خوش آمــ‗__‗ـدی..
قدمت روی چشـ‗__‗ـم هایم..

بسـ‗__‗ـاط قهوه ام مهیاست..
.
.
کفشهایتـ‗__‗ـــ..

کفشهایتـــ را امــــــــا…

پنهـ‗__‗ـاטּ می کنـــم..

خیال رفتـ‗__‗ــטּ را از سر بیروטּ کنـــ...!!!


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور 1392ساعت 13:35  توسط مدیران  | 

وقت سفر همه یکدیگر را می بوسند

او نگاهش را به من داد و من نگاهش را بوسیدم...


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور 1392ساعت 0:36  توسط مدیران  | 

آدم ها در هر دیدار ،

هر آغوش ،

بعد هر لبخند ،

تکه هایی از خودشان را …


تکه هایی از دلشان را جا میگذارند …


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور 1392ساعت 0:27  توسط مدیران  | 

وسعت نبود تو


به اندازۀ تمام دنیای من است

 
تا آنجا که چشم کار میکند


جای تو خالیست..


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور 1392ساعت 0:14  توسط مدیران  | 

بیا تکرار کنیم این "عشق ممنوعه" را ...

آری ..." من" و "تو" دور از چشم همه

معجزه ای میکنیم به نام " ما "

"ما " میتوانیم !!! شک نکن ...

بگذار حتی کودک درونمان هم نفهمد ...

هیچ کس نمیداند که من و تو با هم میسازیم

و بی هم فرو میریزیم ...

خط چینِ فاصله ها را پر میکنیم

به امید فردایی پر از وصل ...

پر از من ...

پر از تو...

پر از عشق...


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور 1392ساعت 0:13  توسط مدیران  | 


آهسته بیا

چیزی هم ننویس

نظر هم نگذار

همان که بخوانی بس است

من به بی محلی آدمها عادت دارم


برچسب‌ها: فیس بوک, عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  شنبه نهم شهریور 1392ساعت 13:26  توسط مدیران  | 

این روزها

بیشتر از هر زمانی

دوست دارم خودم باشم !!

دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم

و نه هراس از دست دادن را .....

هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد

دلم هوای خودم را کرده است ...

همین...


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  شنبه نهم شهریور 1392ساعت 13:25  توسط مدیران  | 

تنها

چقدر زیباست کسی را دوست بداریم . . .نه از روی نیاز . . .نه از روی اجبار . . .و نه از روی تنهایی . .

فقط برای اینکه ارزش دوست داشتن را دارد . . .


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  شنبه نهم شهریور 1392ساعت 13:24  توسط مدیران  | 

تنها

سیاهی لبهایم از سیگار و قلیون نیست . . .

لبهایم عزادار حرفهای نگفته دلم است . . .


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  شنبه نهم شهریور 1392ساعت 13:22  توسط مدیران  | 

تنها


دست بر دلم نگذار . . .

میسوزی . . .

داغ خیلی چیزها بر دلم مانده . . .


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  شنبه نهم شهریور 1392ساعت 13:22  توسط مدیران  | 

عشق


به سلامتی پسری که به دوست دخترش گفت :

روزی که جلوی دختری غیر از تو زانو بزنم . . . روزیه که بخوام بند کفش دخترمون رو ببندم . . .  به سلامتی . . .


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  شنبه نهم شهریور 1392ساعت 13:21  توسط مدیران  | 

چقدر سخت است نمرده باشی وازت بخواهد گورت را گم کنی . . . .


برچسب‌ها: فیس بوک, عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  شنبه نهم شهریور 1392ساعت 13:16  توسط مدیران  | 

تنها

خیالی نیست . . .

قرار است از فردا به افتخارت فاحشه شوم . . .

شاید هم خوابگی و آغوشت نصیبم شود . . .

آخر شنیده ام فاحشه پسند شده ای  لعنتی . . .


برچسب‌ها: فیس بوک, عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  شنبه نهم شهریور 1392ساعت 13:13  توسط مدیران  | 

عشق


باید بازیگر شوم ،

آرامش را بازی کنم

باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم

باز باید مواظب اشک هایم باشم

باز همان تظاهر همیشگی ” خوبم … ”


برچسب‌ها: فیس بوک, عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  شنبه نهم شهریور 1392ساعت 13:9  توسط مدیران  | 

شعر ماندگار


تا آخر عمرت هم اگه تنها موندی مهم نیست!!!

فقط نزار به جایی برسی که تو آغوش کسی با یاد کسی

دیگه ای بخوابی


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  شنبه نهم شهریور 1392ساعت 3:6  توسط مدیران  | 

ﺗﺎ ﻣﺎﻝِ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺸﯽ ،
ﺑﻘﯿﻪ ؛ ﺗﺎﺯﻩ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻥ


فراموشت كرده ام
اين هم دروغ!!!


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  شنبه نهم شهریور 1392ساعت 2:59  توسط مدیران  | 

ساده بگم : دلم تنگِ کسی هست ...
که دیگه نیست..... !!!برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  شنبه نهم شهریور 1392ساعت 2:52  توسط مدیران  | 


ماندن بهانه میخواهد


و نوشتن دلیل!

بهانه ام کو؟ کجاست؟

میخواهم بمانم! بنویسم!

بیا...برگردبرچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  شنبه نهم شهریور 1392ساعت 2:51  توسط مدیران  | 

مهم نیست که پستام مخاطب خاص نداره

مهم اینه که تا دلت بخواد همدرد داره


برچسب‌ها: فیس بوک, مطالب عاشقانه, درد و دل, شعر های عاشقانه, شبکه اجتماعی
+ نوشته شده در  شنبه نهم شهریور 1392ساعت 2:49  توسط مدیران  | 

مطالب قدیمی‌تر